Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast
UDPXY Server:
MPEG-TS Buffering, msec: 5000
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshifting: Off
Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den
och ställ in följande inställningar:

Portal URL: Får du av oss vid beställning.

Portal Manager: Off
Use Web portal: Whole System
API Mode: GSTB

Sedan trycker du på Apply.

Om det ingår så får du fabriksåterställa boxen och det gör du genom att trycka följande på fjärrkontrollen.

s.info 4 9 s.info och sedan OK